Prevenció legal

"Massa sovint un es recorda de Santa Bàrbara quan trona"

Una visita a l'any a Ginferrer Advocats pot estalviar molt temps de preocupacions i molts milers d'euros. O no és cert que moltes persones contracten una mútua de prevenció de salut amb un cost proper als 700 € anuals? Doncs per molt menys vostè o la seva empresa poden disposar d'aquest servei.

La prevenció legal està especialment indicada en aquests casos:

  • Temes hereditaris, herència sense parentiu
  • Planificació legal
  • Planificació successòria
  • Protocols familiars
Be Sociable, Share!