RSC

El compromís de Ginferrer Advocats

  • La nostra societat

Contribuïm a la cohesió social i al desenvolupament integral de la nostra societat generant escenaris més inclusius, que permetin l'accés en igualtat d'oportunitats de totes les persones i l'aportació del conjunt de la ciutadania en la construcció del futur.

  • Les persones

Respectem la diversitat d'identitats, característiques personals, creences i conviccions en les nostres accions. Assumim l'article primer de la Declaració Universal dels Drets Humans: "Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres."

  • La igualtat de gènere

Treballem amb la convicció que la igualtat de gènere significa que tots els éssers humans han de ser lliures per desenvolupar les seves habilitats personals i prendre les seves pròpies decisions, sense les limitacions establertes pels estrictes rols de gènere.

  • L'equitat

Promovem models organitzatius que fomentin la igualtat d'oportunitats, de tracte, de reconeixement i de desenvolupament.

  • La qualitat

Comptem amb un equip multidisciplinari, altament qualificat i amb una gran experiència, capaç de garantir el rigor tècnic i la creació de respostes adaptades de qualitat.

  • La innovació

Entenem que els nous escenaris socioeconòmics requereixen de nous enfocaments, metodologies i eines específiques, estratègies de comunicació i la integració de les noves tecnologies.

Ginferrer Advocats col·labora amb la Fundació Altarriba horizontal300
Be Sociable, Share!